Kalkulačka členských príspevkov na rok 2022
vyberte druh členstva. Architekt s licenciou architekt a zároveň krajinný architekt vyberie len jednu.

Trvanie členstva:
zadajte rozsah mesiacov, počas ktorých členstvo trvalo. Podľa čl. 12c ods. 5 štatútu výška príspevku závisí od dĺžky trvania členstva v roku.

Dôvod nižšej sadzby:
potrebné zadať k výpočtu výšky príspevku
ak sa Vás týka úľava podľa čl. 11 ods. 2 štatútu vyberte jednu. Úľavy nie je možné kombinovať.

Zadajte dátum kedy ste zaplatili, alebo zaplatíte príspevok. Podľa čl. 12c ods. 6 štatútu výška príspevku závisí od doby kedy je zaplatený.